• ރަޙްމަތައްލިލްއާލަމީން ގެ ނަމުގައި ކެންޕެއިނެއް އިފްތިތާޙްކޮށްފި.

 • އިމާމުންނާއި ޚަޠީބުން ތާޒާކުރުމަށް ބާއްވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ 3 ވަނަ ބުރު ފަށައިފި

 • އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.ޒިޔާދުގެ ޚާއްސަ ދަޢުވަތަކަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ސޫދާންގެ ފިޤްހް ކައުސިލްގެ މެންބަރުން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޒިޔާދާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

2017-02-21
ފަތިސް  5:06 الفجر
އިރުއަރާ  6:18 إشراق
މެންދުރު 12:24 الظهر
އަޞްރު   3:39 العصر
މަޣްރިބް  6:22 المغرب
އިޝާ   7:34 العشاء
މާލެ އާއި މާލެ ކައިރި ރަށްރަށަށް
މަސްދަރު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1