• “ހުކުރު އުފާ” ފެސްޓިވަލް ހުޅުވައިފި

 • “ފީމާ” ގެ ވަފުދު ގެ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި

 • މިނިސްޓްރީގެ އިސްލާމިކް ލައިބްރަރީން، ލައިބްރަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

2017-08-23
ފަތިސް  4:48 الفجر
އިރުއަރާ  6:00 إشراق
މެންދުރު 12:13 الظهر
އަޞްރު   3:23 العصر
މަޣްރިބް   6:17 المغرب
އިޝާ  7:30 العشاء
މާލެ އާއި މާލެ ކައިރި ރަށްރަށަށް
މަސްދަރު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1