• ޒަކާތުގެ ފަންޑުގެ އެހީގައި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހެދުމަށް ހޮވުނު ފަރާތަކަށް ލިޔުން ހަވާލުކުރުން

 • މި މިނިސްޓްރީން އިސްނަގައިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ އިސްލާމިކް ފެއަރ ބާއްވައިފި

 • “މަސްޖިދު ތަޤްވާ” ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ހުޅުއްވާދެއްވައިފި

2018-02-21
ފަތިސް  5:06 الفجر
އިރުއަރާ  6:18 إشراق
މެންދުރު 12:24 الظهر
އަޞްރު   3:39 العصر
މަޣްރިބް  6:22 المغرب
އިޝާ   7:34 العشاء
މާލެ އާއި މާލެ ކައިރި ރަށްރަށަށް
މަސްދަރު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1