• ރަޙްމަތައްލިލްއާލަމީން ގެ ނަމުގައި ކެންޕެއިނެއް އިފްތިތާޙްކޮށްފި.

 • އިމާމުންނާއި ޚަޠީބުން ތާޒާކުރުމަށް ބާއްވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ 3 ވަނަ ބުރު ފަށައިފި

 • އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.ޒިޔާދުގެ ޚާއްސަ ދަޢުވަތަކަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ސޫދާންގެ ފިޤްހް ކައުސިލްގެ މެންބަރުން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޒިޔާދާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

2017-02-26
ފަތިސް  5:05 الفجر
އިރުއަރާ  6:17 إشراق
މެންދުރު  12:23 الظهر
އަޞްރު   3:37 العصر
މަޣްރިބް  6:22 المغرب
އިޝާ   7:34 العشاء
މާލެ އާއި މާލެ ކައިރި ރަށްރަށަށް
މަސްދަރު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1