• ޒަކާތުގެ ފަންޑުގެ އެހީގައި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހެދުމަށް ހޮވުނު ފަރާތަކަށް ލިޔުން ހަވާލުކުރުން

 • މި މިނިސްޓްރީން އިސްނަގައިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ އިސްލާމިކް ފެއަރ ބާއްވައިފި

 • “މަސްޖިދު ތަޤްވާ” ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ހުޅުއްވާދެއްވައިފި

2018-01-20
ފަތިސް 5:02 الفجر
އިރުއަރާ  6:17 إشراق
މެންދުރު  12:21 الظهر
އަޞްރު   3:41 العصر
މަޣްރިބް  6:16 المغرب
އިޝާ   7:32 العشاء
މާލެ އާއި މާލެ ކައިރި ރަށްރަށަށް
މަސްދަރު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1