• އަލްޙާފިޒް ނާދިޙް ޢަބްދުލްޙަމީދު ދުބާއީއަށް

 • ތުރުކީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެ ބައިވެރިވަނީ

 • އަތޮޅުތެރޭގެ ގޮފިތަކަށް ސޫދާން މުދައްރިސުން ހަމަޖެއްސެވުން

2017-05-30
ފަތިސް  4:34 الفجر
އިރުއަރާ  5:51 إشراق
މެންދުރު  12:07 الظهر
އަޞްރު   3:30 العصر
މަޣްރިބް   6:16 المغرب
އިޝާ   7:33 العشاء
މާލެ އާއި މާލެ ކައިރި ރަށްރަށަށް
މަސްދަރު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1