• ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުމަށް ސޫދާނުގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ

 • ރާއްޖޭގެ އިމާމުން ސަޢުދީގައި

 • އިމާމުންގެ ފުރަތަމަ ބެޗް ސަޢުދީއަށް ފުރައިފި

2017-04-26
ފަތިސް  4:42 الفجر
އިރުއަރާ  5:55 إشراق
މެންދުރު  12:08 الظهر
އަޞްރު   3:21 العصر
މަޣްރިބް  6:13 المغرب
އިޝާ   7:27 العشاء
މާލެ އާއި މާލެ ކައިރި ރަށްރަށަށް
މަސްދަރު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1