• ސައުތް އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދީނީ އިލްމްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވުނު ކޮންފަރެންސްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

 • މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް، ޑރ. އަޙްމަދު ޒިޔާދު ކ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފި

 • 1438 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު ކުންފުނި، ޔުނިވަރސިޓީ، ކޮލެޖުތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުން!

2017-09-20
ފަތިސް  4:43 الفجر
އިރުއަރާ  5:54 إشراق
މެންދުރު  12:04 الظهر
އަޞްރު   3:06 العصر
މަޣްރިބް   6:05 المغرب
އިޝާ   7:16 العشاء
މާލެ އާއި މާލެ ކައިރި ރަށްރަށަށް
މަސްދަރު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1