• ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އައްޝައިޚް އިބްރާހިމް އަޙްމަދު މޮރޮކޯއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

 • 1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި، ކުންފުނިތަކާއި، ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި، ކޮލެޖުތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

 • ކުންފުނިތަކާ ގުޅިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތައް ސާފުކުރަނީ

2018-06-21
ފަތިސް  4:37 الفجر
އިރުއަރާ  5:55 إشراق
މެންދުރު 12:12 الظهر
އަޞްރު   3:35 العصر
މަޣްރިބް   6:20 المغرب
އިޝާ  7:39 العشاء
މާލެ އާއި މާލެ ކައިރި ރަށްރަށަށް
މަސްދަރު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1