އިޢުލާން: އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްތަކުގައި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލު ޒަކާތް ބެހުމާއި ގުޅޭ (05.09.2018)


Image result for pdf iconއިޢުލާން: އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްތަކުގައި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލު ޒަކާތް ބެހުމާއި ގުޅޭ (05.09.2018)