އިޢުލާން: މާލޭސިޓީގައި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލު ޒަކާތް ބެހުމާއި ގުޅޭ (26.8.2018)


Image result for pdf iconއިޢުލާން: މާލޭސިޓީގައި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލު ޒަކާތް ބެހުމާއި ގުޅޭ (26.8.2018)