އިޢުލާން: 1438 ވަނަ އަހަރު މާލޭ ސިޓީގައި ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް


Image result for pdf iconއިޢުލާން: 1438 ވަނަ އަހަރު މާލޭ ސިޓީގައި ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް