LOADING CLOSE

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ރ.އުނގޫފާރު ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

 

ރ. އުނގޫފާރުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން އިސްލާމިކް ސެންޓަރ އަދި މިސްކިތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާއްވުމަށް، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ބައްދަލުކުރެއްވައިފިއެވެ.

 

Leave a Reply