ދަރުސް ތާވަލު 27 (ރަމަޟާންމަހު ޢަޞުރު ނަމާދަށް ފަހު މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ދީނީ ދަރުސް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް)


Image result for pdf iconދަރުސް ތާވަލު 27 (ރަމަޟާން 1438)