ދަރުސް ތާވަލު 28 (ރަމަޟާންމަހު ޢަޞުރު ނަމާދަށް ފަހު މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ދީނީ ދަރުސް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް)


Image result for pdf icon ދަރުސް ތާވަލު 28 (ރަމަޟާން 1438)