LOADING CLOSE

1440 ވަނަ އަހަރުގެ ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރު ( މާލެ ސިޓީ )

1440 ވަނަ އަހަރުގެ ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރު ( މާލެ ސިޓީ ) ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ! މި ލިސްޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ހޯދަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅެއްގެ އައިޑީ ކާޑު ނަމްބަރު ޖެއްސެވުމުން ފަސޭހައިން ހޯދޭގޮތަށެވެ.

Leave a Reply