މެލޭޝިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މަލާޔާގެ ވަފުދު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު


މިދަތުރު ފުޅަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި އަލަށް ބާއްވާ ބޮޓަނިކަލް މެޑިސިން އާއި ބެހޭ މަހާސިންތާގެ ތައްޔާރީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއް.

university-of-malaya-vafdhu-1 university-of-malaya-vafdhu-2 university-of-malaya-vafdhu-3 university-of-malaya-vafdhu-4