Skip to content
cover imaam thamreen
މާލެ ސިޓީ އިމާމުންނާއި ޚަތީބުންނަށް ބާއްވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙްކޮށްފި
CALENDAR AD_BANDEYRI PAY WIDE
ދެހާސް ބާވީސް ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ވިއްކަން ފަށައިފި
248368225_196124176031459_5362336113647095012_n
މާދަމާ އައްޝައިޚް މުޢިއްޒު ބުޚާރީގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ދަރުހެއް ބާއްވަނީ
Khutubaa Icon

ޚުޠުބާ

ހުކުރު ޚުޠުބާ

Nanfoi Icon

ނަން ފޮތް

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ކިޔާ ނަން

Zakat icon

ޒަކާތް

ޒަކާތު ފޯމު

touch

ޒަކާތް ދެއްކުން

އޮންލައިން ކޮށް މީރާ މެދުވެރިކޮށް
މުދަލު ޒަކާތް ދެއްކުން

telephone

ދީނީ ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް

ހޮޓްލައިން
300 8901

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި މާލެ ސިޓީ ( މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ ) އިން ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ގޮތުގައި އަލަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އަލަށް…

1442ވަނަ އަހަރުގެ ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރު( މާލެ ސިޓީ)

1442ވަނަ އަހަރުގެ ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރު( މާލެ ސިޓީ)

އިޢުލާން: ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން: ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭ