Skip to content
rvadhoomosque
ރ.ވާދޫގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ މިސްކިތުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހައިމަން ކޮންސްޓަރަކްޝަން އާއި ހަވާލުކޮށްފި
199969077_4093535517382949_7809578522748873868_n
އުތީމު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
icon

ނަމާދު ވަޤުތު

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ
ނަމާދު ވަޤުތު

telephone

ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު

ދީނީ ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް
800 300 8901

ނަން ފޮތް

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ކިޔާ ނަން

ފަންޑު ތައް

ޚުޠުބާ

ހުކުރު ޚުޠުބާ

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ
މަތީ މަޖިލިސް