Skip to content
AX3A7868
ކ.ހިންމަފުށީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް " ޢަޤީދާ ހަރުދަނާ ކުރުން " މި މައުޟޫއަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމް
K.Himmafushi beleniveringe dharus
ކ. ހިންމަފުށީ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް " ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުން" މި މައުޟޫއަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމް
278312_3_d44895bb65f405db00bcec7634952153a45e6c02_medium
ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ވަގުތީ މިސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
icon

ނަމާދު ވަޤުތު

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ
ނަމާދު ވަޤުތު

telephone

ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު

ދީނީ ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް
800 300 8901

ނަން ފޮތް

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ކިޔާ ނަން

ISLAM_1

އިސްލާމްވުމަށް

އިސްލާމްވުމަށް އެދޭ ފޯމާއި މައުލޫމާތު

ޚުޠުބާ

ހުކުރު ޚުޠުބާ