ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޖަމާޢަތުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ރަށްރަށުގައި އެކަން ދެމެހެއްޓުމާއިގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޖަމާޢަތުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ރަށްރަށުގައި އެކަން ދެމެހެއްޓުމާއިގުޅޭ

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !