Skip to content

މުދަލު ޒަކާތް އެންމެ ގިނައިން ދައްކާފައިވަނީ މި އަހަރު

(Last Updated On: January 3, 2022)

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މުޅި ރާއްޖެއިން 85 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަދި މިއީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައިން މުދަލު ޒަކާތް ދެއްކި އަހަރުކަމުގައި މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މުދަލު ޒަކާތުގެ މިހާރުގެ ނިޞާބަކީ 6878.20 ރުފިޔާއެވެ. މުދަލު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނީ ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މީރާއިންނެވެ. ނިޞާބު ހަމަވެ، އަތުގައި ނުވަތަ ބޭންކްގައި ފައިސާ ހުރިނަމަ، ހިޖުރީގޮތުން އަހަރެއްވުމުން އޭގެ 2.5 އިންސައްތަ މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ނެރުން ވާޖިބުވާނެއެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި އަލުން ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފުރުޞަތު ވަނީ މިހާރު ހުޅުވާލާފައެވެ.