މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ދިނީ ނަސޭހަތް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް

ހަފްތާގެ ދަރުސް ތާވަލް- 05 އޮގަސްޓް 2022 އިން 10 އޮގަސްޓް 2022 އަށް

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !