މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރާ އަޑު ބޭރަށް ނީވޭގޮތަށް ހަދަން އަންގާފައިވާކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ވާހަކަތަކާއި ގުޅޭ

ނޫސްބަޔާން

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !