މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ދީނީ ނަސޭޙަތް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް

ދަރުސް ތާވަލް 16 ޑިސެންބަރު 2022- 21 ޑިސެންބަރު 2022

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !