މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ދީނީ ނަސޭޙަތް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް

ދަރުސް ތާވަލް 03 ފެބްރުވަރީ 2023 އިން 08 ފެބްރުވަރީ 2023 އަށް

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !