މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ދީނީ ނަސޭޙަތް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް

ދަރުސް ތާވަލް 10 ފެބްރުވަރީ 2023އިން 15 ފެބްރުވަރީ 2023އަށް

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !