މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ދީނީ ނަސޭޙަތް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް

ދަރުސް ތާވަލް- 17 ފެބްރުވަރީ 2023 އިން 22 ފެބްރުވަރީ 2023 އަށް

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !