ހުކުރު ޚުޠުބާ: 24 މާރިޗު 2023 (އިސްރާފު ކުރުމަކީ ނިޢުމަތްތަކަށް ކުފުރު ވުމެވެ. )

އިސްރާފު ކުރުމަކީ ނިޢުމަތްތަކަށް ކުފުރު ވުމެވެ

Wastefulness is disbelief in blessings (English Translation)

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !