މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި އަޞްރު ނަމާދަށްފަހު ދީނީ ނަސޭޙަތް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް

ދަރުސް ތާވަލް 23 މާރިޗް 2023

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !