މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ދީނީ ނަސޭޙަތް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް

ދަރުސް ތާވަލް 28 އެޕްރިލް 2023އިން 03 މެއި 2023 އަށް

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !