ހުކުރު ޚުޠުބާ: 06 އޮކްޓޫބަރު 2023 ( ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތް މައްސަރު )

ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތް މައްސަރު

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !