ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ރަށްރަށުގައި އެކަން ދެމެހެއްޓުމާގުޅޭ

covid-19-gulhigen-jamaathugai-namaadhu-kurun-huttalafaiva-rahrashugai-ekan-dhemehettumai-gulhey

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ރަށްރަށުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން ހުޅުވާލުމާގުޅޭ

jamaathuge-new

1441 ވަނަ އަހަރުގެޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދާ ބެހޭ ބަޔާން

handhaa-behey-bayaan-2

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފުރަބަންދު ވެފައިވާ ރަށްރަށް ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމަށް މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުމާގުޅޭ

miskithu-jamaai-circular-37-1

1441 ވަނަ އަހަރު ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ގޭގައި ކުރުމާގުޅޭ

eid-namaad-35-1-1

1441 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ހަދިޔާކުރެއްވި ކަދުރު ބެހުމާ ބެހޭ

final-dates-distribution-2020-news-brief-2

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްރަށުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ތަރާވީޙް ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމާއިގުޅޭ

mia-31-19042020145222

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ، ހުރިހާ ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓްތަކާއި އަދި ސަރުކާރުން އަރާ ފޭބުން މަނާކުރާ ( ލޮކްޑައުން ކުރާ ) ރަށްރަށުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރުމާއިގުޅޭ

covid19-circular4-18042020161206

1441 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތު

bid-info-1441

މަލްޓިމީޑިއާ އެޑް/ ވީޑިއޫ ކްލިޕް މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު

video-clip-mubaraathuge-qawaidh-final-2019